อนุทิน 128073 - noktalay

noktalay

 วันนี้ได้ควงคู่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไปรับทราบเรื่อง การประชุมชี้แจงการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล ซึ่งทางสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายจัดสรรงบให้โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนละ ๑๒๐ คน โดยจ่ายค่าทดสอบให้รายละ ๗๗ บาท สำหรับโรงเรียนครูนกคือ คัดเลือกนักเรียนจำนวน ๑๒๐ คน


คำถามจากบางโรงเรียนได้งบ ๑๒๐ คน แต่ไม่มีนักเรียนเพียงพอ
นำชั้นอื่นมาสอบได้หรือไม่.....ขอไม่เฉลยคำตอบนะค่ะ...
ครูนกมีคำถามการบริหารจัดการน่าจะมีตัวเลขสวยๆ กว่านี้แบบไม่ต้องทำให้นักเรียนเก่งล้นศักยภาพเช่น อยู่ ป. ๔ ต้องมาสอบกับพี่ ป. ๕ หรือต้องลดดีกรีความเก่งมาสอบ ป.๕ ภาวนาอย่าให้มีกรณี ป.๓ ต้องมาสอบวัดพร้อมกับ ป.๕ ทางทฤษฏีพัฒนาการอาจจะบอกว่า ช่วงวัยเดียวกัน...ครูนกว่าอย่างไรก็ไม่เหมือนกัน

เขียน 19 Aug 2013 @ 19:25 ()


ความเห็น (0)