อนุทิน 12804 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ความกลัวในปัจจุบันนั้นย้ายรากไปปักฐานอยู่ที่ "สมอง" อันความรู้นั้นและเป็นต้นเหตุแห่งความกลัว...

รู้มากก็กลัวมาก รู้ดีก็ยุ่ง รู้ไม่ดีก็ยุ่ง

เรารู้จักผี เราก็เลยกลัวผี เรามีความรู้เรื่องมี เราก็เลยกลัวผี
สุนัข หรือ สัตว์ต่าง ๆ ที่อยู่ในป่า อยู่กลางป่าช้า สัตว์ต่าง ๆ ที่มนุษย์เรียกว่าเดรัจฉานนั้น เขาไม่มีชุดความรู้เรื่องผี เขาก็เลย "ไม่กลัวผี..."

ความรู้ที่บรรจุเข้ามาในสมอง เข้ามาฝังอยู่ในความจำนั้นแล เป็นบ่อเกิดและมูลเหตุแห่งความกลัว "ไม่รู้จัก ก็ตัดความกลัวไปได้อย่างหนึ่ง"

แต่ถ้ารู้แจ้ง "ความกลัว" นั้นก็ไม่มี...

ปัญญานั้นแลจะลุถึงซึ่ง "ความกลัว..."

เขียน 23 Jun 2008 @ 20:22 ()


ความเห็น (0)