อนุทิน 127979 - มนตรี แย้มกสิกร

วันนี้ (เสาร์ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) เป็นวันที่สามที่เดินทางมาประสานงานกับ 

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3 Route de Mende 34 199 Montpellier Cedex 5 Standard de l'Université :           +33 (0)4 67 14 20 00 

วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางมาครั้งนี้ ก็เพื่อประสานการเตรียมการนำนิสิตปริญญาโท จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางมาศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีการลงนามความร่วมมือกัน เป็นหลักสูตร ๒ ปริญญา นิสิตที่เรียนตามโครงการนี้จะได้รับปริญญาจาก มหาวิทยาลัยบูรพา หนึ่งใบ และจาก UPM อีกหนึ่งใบ เป็นปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ค่าเล่าเรียน จ่าย ๒ ที่ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ก็จ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนของ UPM ประเทศฝรั่งเศส ก็จ่ายประมาณ ๔๐๐ ยูโร (หนึ่งยูโร เท่ากับประมาณ ๔๒ บาท) ตลอดหลักสูตร เวลาเรียนที่ฝรั่งเศส เรียนด้วยภาษาอังกฤษ ลักษณะของการได้สองปริญญาก็เน่ืองมาจาก ระบบฝรั่งเศสนั้น ปริญญาตรีเรียน ๓ ปี แต่ของไทย เรียน ๔ ปี  ฝรั่งเศส จึงถือว่า ระบบของไทยนั้น ปี ๔  ก็คือ ปริญญาโท ปี ๑ นั่นเอง พอเป็นนิสิตปริญญาโทของไทย ปี ๑ ก็เท่ากับ ปริญญาโทปีที่ ๒ ของเขาแล้ว พอนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เรียนปีที่ ๒ ก็เท่ากับว่า เทียบเท่าปริญญาโทของฝรั่งเศส การร่วมมือครั้งนี้ ใช้วิธีการเทียบโอนเครดิตระหว่างมหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่ ฝรั่งเศส รับโอนรายวิชาจาก มหาวิทยาลัยไปทั้งหมด และจัดให้เรียนเสริมในส่วนที่ขาด เพื่อทำให้สอดคล้องกับ Requirement ที่กำหนดไว้เท่านั้น 

โครงการนี้ รัฐบาลฝรั่งเศส อนุมัติให้ดำเนินการ สอง รุ่นก่อนเท่านั้น อนาคตค่าเล่าเรียน น่าจะแพงข้ึนเพราะ ขณะนี้ประเทศฝรั่งเศส มีปัญหาการจัดรัฐสวัสดิการแบบประชานิยม มาก จนเป็นภาระอันหนักของรัฐ ภาษีจึงโหดมาก คนฝรั่งเศสส่วนหนึ่งจึงหนีไปอยู่เบลเยี่ยม โดยเฉพาะคนมีสตางค์

มาเที่ยวนี้ ยังได้เรียนรู้ ชีวิตชาวลาวอพยพ ตอนที่ลาวแตก พบเชื้อพระวงศ์ของเจ้ามหาชีวิตลาว ที่ลี้ภัยมาอยู่

ฝรั่งเศส มาสร้างวัดเชียงทอง ที่ Montpellier อ่านตอนต่อไปดีกว่าครับ คนละเรื่องกัน

 

เขียน 17 Aug 2013 @ 19:12 ()


ความเห็น (0)