อนุทิน 127824 - ศรีกรม

ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปรกิ

- มีฝนตกเล็กน้อย รถติดเช่นเดิม ต้องหางานให้จิตทำ ช่วงจราจรติดคัด

- จัดทำโครงการขเพิ่มสำนักงานฯ

-จัดทำโครงการขอรับงบประมาณเพิ่มฯ

- คติ..อย่าลืมเอายักษ์ออกจากหน้า เอาหมาออกจากปาก...

เขียน 14 Aug 2013 @ 12:15 ()


ความเห็น (1)

ดีจัง ชอบมาก ข้อความเอายักษ์ออกจากหน้า เอาสุนัขออกจากปาก ซึ่งจะทำให้เป็นคนน่ารัก ไม่ใช่หน้ายักษ์ 

แล้วก็เป็นคนพูดไพเราะให้กำลังใจคน ไม่หว่านความแตกแยก ดีจังค่ะ จะจดจำไว้

วันนี้ทำโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จะอบรม 24-26 สิงหาคม 2556 เชิญวิทยากร 2 ท่าน

ได้แก่นายสุชาติ เหล่ากอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวพรรณา พรหมวิเชียร นักวิเคราะห์นโนบายและแผน ชำนาญการ สถานที่โรงเรียนอนุบาลบ้านยูงทอง เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี