อนุทิน 127803 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ 13 ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2556

   สำหรับสัปดาห์นี้ได้ทำการสอนแค่ 2 วัน คือวันจันทร์และวันอังคาร ส่วนวันพุธไม่มีคาบสอน วันพฤหัสบดีและวันศุกร์นักเรียนเดินทางไปเข้าค่ายอบรมจริยธรรมที่วัดเมืองใหม่ ส่วนตัวดิฉันเองได้ลากลับบ้านเพื่อนกลับไปทำพิธีทางศาสนา สำหรับงานในด้านการสอน อาทิตย์นี้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด ซึ่งจบแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนในอาทิตย์ เรียนในหน่วยที่ 3 เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)