อนุทิน 127764 - นิตยา พฤคฌาญาน

สัปดาห์ที่ 12 สอนเรื่องความเหนียวของวัสดุ ความเหนียวคือวัสดุที่สามารถรอบรับน้ำหนักได้ เช่น เชือก นำมาใช้ประโยชน์คือ ลากของ ให้เด็กนักเรียนทำการทดลองเรื่องความเหนียว โดยการเอาตัวอย่างเชือกมา 3 แบบ เพื่อดูว่าเชือกแบบไหน สามารถรองรับน้ำหนักของสิ่งที่หนักอย่างเช่นถุงทรายไว้ได้ เชือก 3 แบบได้แก่ เชือกฟาง เส้นเอ็น เส้นด้าย ทำการทดลองโดยการนำเชือกทั้ง 3 แบบมามัดกับไม้รวก โดยเชือกยาวประมาณ 30 เซนติเมตร จากนั้นแวนถุงทรายทีละถุง อย่างน้อย 3 ถุง แล้วดูการเปลี่ยนแปลง ให้เด็กนักเรียนทดลองเชือกทีละเส้น เริ่มจากเส้นเอ็น เชือกฟาง และเส้นด้าย ดูว่าเชือกชนิดใดรองรับน้ำหนักของถุงทรายไว้ได้ และเชือกเส้นใดไม่สามารถรองรับน้ำหนักของถุงทรายไว้ได้ ถ้าหากเชือกเส้นไหนรองรับน้ำหนักของถุงทรายไว้ได้แสดงว่าเชือกเส้นนั้นมีความเหนียว จากการทดลองพบว่าเส้นเอ็นกับเชือกฟางสามารถรองรับน้ำหนักของถุงทรายไว้ได้ทั้ง 3 ถุง แต่เส้นด้ายไม่สามารถรองรับน้ำหนักของถุุงทรายไว้ได้ พอใส่ทรายถุงที่สอง เส้นด้ายขาด สรุปได้ว่าเส้นด้ายไม่มีความเหนียว แต่เชือกฟางกับเส้นเอ็นมีความเหนียว และทำการทดลองเรื่องความแข็ง นักเรียนทำการทดลองโดยการนำฝาจีบ ยางลบ ไม้บรรทัด มาขูดกัน เช่น นำฝาจีบขูดยางลบ นำฝาจีบขูดไม้บรรทัด นำไม้บรรทัดขูดยางลบ นำไม้บรรทัดขูดฝาจีบ น้ำยางลบขูดไม้บรรทัด และนำยางลบขูดฝาจีบ ถ้าวัสดุไหนเกิดรอยแสดงว่าไม่มีความแข็ง สรุปว่าไม่ว่าจะเอาฝาจีบขุดกับอะไร หรือมีวัสดุอื่นใดมาขูดกับฝาจีบ ฝาจีบไม่เกิดรอย ดังนนั้นจากวัสดุทั้ง 3 ชนิด ฝาจีบ ไม้บรรทัด ยางลบ วัสดุชนิดฝาจีบมีความแข็งมากที่สุดเพราะไม่เกิดรอยเมื่อมีวัสดุอื่นมากระทำ เมื่อรู้แนวการสอนเริ่มไปได้ง่ายขึ้น ประสบการณ์ให้เด็กนักเรียนลงมือทำเอง จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

เขียน 13 Aug 2013 @ 11:18 ()


ความเห็น (0)