อนุทิน 127657 - วิไลวรรณ์ อุดมศรี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 10 สิงหาคม 2556 (โรงดาราสมุทรภูเก็ต)

              ในสัปดาห์นี้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร กรด-เบส มีการทดลอง นักเรียนสนุกกับการทดลองและมีส่วนร่วมในการทดลองที่ดี

               ซึ่งสัปดาห์นี้ครูพี่เลี้ยงไม่สบาย ปวดคอ ทไม่มีเสียง ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนแทนครูพี่เลี้ยง เหนื่อยแต่สนุกดีได้เรียนรู้นิสัยของเด็กแต่ละห้องที่มีความแตกต่างกันมากขึ้น

              

เขียน 10 Aug 2013 @ 13:18 () แก้ไข 10 Aug 2013 @ 13:19, ()


ความเห็น (0)