อนุทิน 127445 - กาญจนา ชุมขวัญ

สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 29-2 สิงหาคม 2556 @โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการสอบแก้ตัวของนักเรียนทุกระดับชั้น ในรายวิชาวิการแข่งขันกีฬาของทางโรงเรียนทยาศาสตร์ของดิฉันเมือ่นักเรียนสอบเสร็จแล้วก็นำมาตรวจทันที คะแนของนักเรียนนั้นผลปรากฏว่าคนที่ผ่านกับคนที่ตกมีจำนวนพอๆกัน คะแนที่ได้ออกมาคนที่ผ่านส่วนใหญ่จะอยูในระดับที่ดีทีเดียว ดฉันจึงคิดว่าถ้ามีของเล็กๆ น้อยๆ ให้กับนักเรียนก้อจะมีกำลังใจที่ดีขึัน จึงมอบของเล็กๆน้อยๆ ให้กับนักเรียนที่สอบผ่านไป เมื่อทราบผลของคะแนนกันแล้วก็จะดำเนินการสอบแก้ตัว 

และในสัปดาห์นี้มีการร่นเวลาในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 มีการจัดแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เพื่อทำการฝึกซ้อมเกี่ยวกับ เชีนร์ หลีดเดอร์ และนักกีฬาต่างๆ และการเตรียมความพร้อม ดิฉันและเพื่อนๆ นักศึกษาได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เป็นกรรมการกลางของทางโรงเรียนในวันแข่งขันกีฬาด้วย  ซึ่งดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้

เขียน 05 Aug 2013 @ 09:37 () แก้ไข 05 Aug 2013 @ 09:58, ()


ความเห็น (0)