อนุทิน 127433 - พรสุดา ทองปานดี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 4 สิงหาคม 2556 (โรงดาราสมุทร)

สัปดาห์นี้เป็นการสิ้นสุดการสอบ และเป็นการเริ่มต้นกีฬาสีในสัปดาห์นี้ได้มีการหั้ยคุณครูแต่ละคนขึ้นไปหยิบสี ทีละ4คน เพราะมี4สี ขึ้นไปหยิบทีละสายชั้น ส่วนนักศึกษาฝึกสอนก็ได้ขึ้นไปหยิบด้วยทั้งหมด8คน เป็นการขึ้นเวทีครั้งแรก ตื่นเต้นและลุ้นมากว่าเราจะได้อยู่สีไหน จะได้อยู่สีเดียวกับใคร ผลออกมาคือ ได้อยู่สีแดง ส่วนในการวิชาการในสัปดาห์นี้ก็มีการเรียนการสอนปกติหลังจากสอบเสร็จ ซึ่งในสัปดาห์นี้ก็เป็นการขึ้นหน่วยที่2 เรื่องการตอบสนองของสัตว์ เรื่องนี้สร้างความสนจัยให้แก่นักเรียนเป็นจำนวนมาก เพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะพบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น การที่แมวมีการระบายความร้อน ด้วยการเลียอุ้งเท้า กิ้งกือมีการหดตัวม้วนเข้า เมื่อเราเอามือไปเขี่ย และในด้านกิจกรรมสัปดาห์นี้ได้มีการประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับวันแม่ ที่สำคัญคือ นักศึกษาฝึกสอนได้เป็นกรรมการตัดสิน ชุดจากของเหลือใช้ที่นักร้องใส่ขึ้นเวที่ประกวดร้องเพลง ในสัปดาห์นี้ก็ได้มีการแบ่งงานในส่วนของการรับผิดชอบในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทุกคนก็ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบในงานของตัวเองไป และเริ่มเตรียมพร้อมกับงานที่จะมาถึงอย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถของตนเอง

เขียน 04 Aug 2013 @ 22:27 ()


ความเห็น (0)