อนุทิน 127412 - จุรีรัตน์ คงมีชัย

อนุทินสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 29-2 ส.ค.2556

ในสัปดาห์นี้ได้มีกิจกรรมใหญ่คือ กิจกรรมวันภาษาไทยสู่สัปดาห์ห้องสมุด ตลอดทั้งสัปดาห์ก็ได้มีการแข่งขันต่างๆมากมาย เช่น การประกวดวาดภาพ คัดลายมือ แต่งคำขวัญ เป็นต้น ณ ห้องสมุด ซึ่งดิฉันได้ช่วยงานในหลายๆด้าน ได้จัดบอร์ดให้ความรู้นักเรียนในเรื่องของวันภาษาไทย และความรู้ในเรื่อง ความสำคัญของห้องสมุด ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างมาก และในวันศุกร์ก็ได้มีกิจกรรมตลอดทั้งวัน มีการประกาศผลรางวัลต่างๆมากมาย จากการแข่งขันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา และการแสดงต่างๆจากนักเรียนตั้งแต่ระดับ อ.1-ม.3

เขียน 04 Aug 2013 @ 19:02 ()


ความเห็น (0)