อนุทิน 127392 - จุรีรัตน์ คงมีชัย

อนุทินสัปดาห์ที่ 7 วันที่ 24-28 มิถุนายน 2556

ในสักดาห์ที่7 นี้ได้นำนักเรียนออกมาเรียนนอกห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ป.1  ที่สอนเรื่องส่วนประกอบของพืช ได้พานักเรียนออกมาดูต้นพืช ต้นไม้จริงๆ นักเรียนสนุกสนานและชื่นชอบเป็นอย่างมากเพราะได้เรียนรู้จากของจริง ได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน อาจจะมีวิ่งเล่น วุ่นวายไปบ้างตามประสาของเด็ก แต่เมื่อได้เห็นพวกเขามีความสุขในการเรียน จะเห็นได้ว่าการเรียนจากสื่อจริงจะทำใหเนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ครูอย่างเราก็มีความสุขและมีกำลังใจที่จะสอนในครั้งต่อไปมากขึ้น

เขียน 04 Aug 2013 @ 16:17 ()


ความเห็น (0)