อนุทิน 127371 - ภัสราภรณ์ พริกชูผล

สัปดาห์ที่ 12 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสัปดาห์นี้ก็ได้ปิดการเรียนการสอนไปสองวัน แต่โรงเรียนดิฉันจะปิดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นป.4 -6 ในวันศุกร์เพราะจะต้อวพานักเรียนไปเข้าค่ายธรรมะอารมณ์ที่วัดเก็ตโฮ่ ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ไปดูแลนักเรียนตลอดเวลาการเข้าอบรม โดยจะต้องพักค้างคืนกับนักเรียนของดิฉันด้วย ทำให้ดิฉันรู้สึกลึกซึ้งของการทำงานในหน้าที่ครูเป็นอย่างมาก เราต้องเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อดูแลนักเรียนของเรา ดั่งที่พระอาจารย์ท่านพูดว่า ครูต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียนของตนเองมากกว่าลูกในไส้ของตนเองอีก ซึ่งเมื่อดิฉันกัลบมาคิดดูมันใช่จริง ๆ ค่ะ เพราะเราต้องดูแลเด็กนักเรียนของเราตลอดเวลาในการอยู่โรงเรียนเหรอพานักเรียนออกไปทัศนศึกษา และต้องดูแลอย่างดี บางครั้งดูแลดีกว่าลูกของเราเอง และการได้ไปดูแลนักเรียนในครั้งนี้ทำให้เรารู้ถึงนิสัยใจคอของนักเรียนของเรามากยิ่งขึ้น และเรากับนักเรียนมีความสนิทสนมกันมากยิ่วขึ้นตามไปด้วยค่ะ

เขียน 03 Aug 2013 @ 23:24 ()


ความเห็น (0)