อนุทิน 127206 - ปัทมา คลี่ฉายา

สัปดาห์ ที่ 10   วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  @โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

ในเนื้อหาที่ สอนชั้น ม.1 เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

                              เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ 

ส่วนในเนื้อหาของ ม.5 นั้น จะเป็น เรื่อง ระบบนิเวศ 

หน้าที่ นอกเหนือจากการสอน ก็จะมี การเช็คชื่อ นักเรียนชั้น ม.1/3 ทุกเช้า 

ประชุม ครู วันศุกร์ เรื่อง การเตรียมรับเสด็จพระเทพฯในการถวายโครงการเรื่อง สวนพฤกษศาสตร์ ในโรงเรียน เรื่อง ต้นสำมะงา เปลี่ยนสีได้ เป็นสีม่วง ปกติแล้ว ต้นสำมะงา จะ มีสีเขียว ดอกสีขาว แต่ที่นี้ ต้นสำมะงา จากสีเขียวจะกลายเป็นสีม่วงเมื่อตอนโต จะมีก้านและใบกลายเป็นสีม่วงตามลำดับจากใบอ่อนมาใบแก่ จะมีดอกสีม่วงอ่อน ต้นสำมะงาเปลี่ยนสี  หาที่ไหนไม่ได้นอกจาก ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีที่เดียวในโลกก็ว่าได้ค่ะ แต่นี้ยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนโดยที่นักเรียนเฝ้าดูการเปลี่ยนสีของต้นสำมะงา และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ ตามพระราชดำรัสฯ ของสมเด็จพระเทพฯ จากโครงการนี้ ครูพี่เลี้ยงดิฉันได้รับผิดชอบในส่วนนี้ และครูทุกคนตามกลุ่มสาระ ได้บูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับต้นสำมะงาในการจัดกิจกรรมในแผน 

      ดิฉัน ได้ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดเอกสารต่างๆรวมถึงการให้กำลังใจเพราะดิฉันเองก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อย ครูพี่เลี้ยงชื่อ นายยุทธ์วีร์  หวุ่นจันทร์ และ นางอรอุมา สีจง  สองท่านนี้ เป็น แม่งาน ในการถวายรายงานสมเด็จพระเทพฯ 

เขียน 31 Jul 2013 @ 14:38 ()


ความเห็น (0)