อนุทิน 127160 - ครูบาบินก้าว

อบายมุข ๗ อย่าง เสมอด้วย ผี ๗ ชนิด


อบายมุข ๗ อย่าง

๑. เสพสุราและของมึนเมา

๒. ชอบเที่ยวกลางคืน 

๓. ชอบเที่ยวดูการละเล่น 

๔. ติดการพนัน 

๕. คบคนชั่วเป็นมิตร 

๖. เกียจคร้านการงาน

๗. ความร่ำรวย


ผี ๗ ชนิด

- ผีตัวที่หนึ่ง ชอบกินสุราเป็นอาจิณ ไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหาร

- ผีตัวที่สอง ชอบเที่ยวยามวิกาล ไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตน

- ผีตัวที่สาม ชอบดูการละเล่น ไม่ละเว้นคลับบาร์ละครโขน

- ผีตัวที่สี่ ชอบคบคนชั่วมั่วกับโจร หนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดิน

- ผีตัวที่ห้า ชอบเล่นม้ากีฬาบัตร สารพัดถั่วโปไฮโลสิ้น

- ผีตัวที่หก ชอบเกียจคร้านการทำกิน 

- ผีตัวที่เจ็ด ชอบหว่าน โปรย ด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ติดสินบน สินล่าง จนติดงอมแงม แถมล้วงตับไต ไส้พุงหมดสิ้น ลามทุกถิ่น ผนวกทุนนิยมสามานต์ร้าย ฉกาจกร้าวกว่าเหล่าผีทั้งหกตกนรกไม่เหลือ ด้วยแหล่งเพาะเชื้ออัปรีย์เอย


เขียน 30 Jul 2013 @ 15:02 ()


ความเห็น (0)