อนุทิน 127106 - อาอีดะ เจ๊ะแม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สัปดาห์ที่ 10  วันที่  20 กรกฎาคม  2556

 

                สำหรับสัปดาห์นี้ ได้จัดทำการเรียนการสอนตามปกติ  นักเรียนมีความตั้งใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ นักเรียนได้มีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยมีครูคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลา ในสัปดาห์นี้ เลิกเรียนเร็ว เนื่องจากเป็นเดือน ที่มุสลิมทุกคนต้องถือศีลอด แต่การเรียนของนักเรียนได้จัดทำการเรียนการสอนตามเวลาปกติ แต่ตัดวิชาของคาบสุดท้ายของแต่ละวัน แต่วิชาทั่วไปของวันล้วนแล้วก็เป็นวิชา ทั่วไป อาทิเช่น วิชา ประชุมตามสาย  กิจกรรม แนะแนว เป็นต้น 

เขียน 29 Jul 2013 @ 12:33 ()


ความเห็น (0)