อนุทิน 127050 - วิไลวรรณ์ อุดมศรี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 11 วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 (โรงดาราสมุทรภูเก็ต)

              สำหรับอาทิตย์นี้มีการเรียนการสอนแค่เพียง 1 วัน คือวันพุธ ส่วนหฤหัสบดีและศุกร์เป็นการสอบกลางภาคของนักเรียนทุกระดับชั้น สำหรับดิฉันได้รับมอบหมายให้คุมเด็ก IEP.1/7(ป.1/7) ซึ่งครูคุมสอบต้องอ่านข้อสอบให้นักเรียนฟังและดิฉันได้ช่วยครูที่คุมสอบอ่านข้อสอบให้นักเรียนฟัง  และคอยตรวจดูนักเรียนว่าฝนข้อสอบถูกไหมและมีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้าง 
            ปัญหาที่เจอคือ นักเรียน ป.1 ต้องใช้วิธีการฟังเพื่อทำข้อสอบเกือบทุกคนและต้องคอยดูนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องภาษาอักด้วย แต่ก็สนุกดี

เขียน 28 Jul 2013 @ 16:05 ()


ความเห็น (0)