อนุทิน 126950 - วัชราพร วงมู้ดา

  ติดต่อ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 10 วันที่15-19กรกฎาคม 2556 (โรงเรียนบ้านพารา)

  ในสัปดาห์นี่ยังคงมีการเรียนการที่ปกติและให้เด็กทำใบงานเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนผ่านมา
แต่เมื่อสั่งการบ้านไปเด็กจะไม่ส่งการบ้านดิฉันก็เลยทำโทษไปบ้างตามกฎที่ตกลงกันในห้องเรียนเนื่องด้วยต้องสอนแทนครูที่โรงเรียนในวิชา สุขศึกษา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
2 และในวัน พฤหัสบดีให้นักเรียนที่ลงสมัครประธาน หาเสียงในช่วงภาคบ่าย เลยไม่มีการเรียนการสอนต่อมาในวันศุกร์ที่ 19 ในภาคบ่ายได้ทำกิจกรรมเลือกประธานของโรงเรียนบ้านพารา
  เขียน:  

ความเห็น (0)