อนุทิน 126878 - อมรา รักษา

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2556 ในสัปดาห์นี้เป็นการฝึกซ้อมกีฬาทั้งอาทิตย์ เพราะจะใกล้ถึงการแข่งกีฬาเทศบาล ทางโรงเรียนได้มีการสนับสุนนในเรื่องนี้มาก จึงได้มีการฝึกซ้อมกีฬากันทั้งวัน มีการซ้อมทั้งเช้าและเย็นกันเลยที่เดียว  ส่วนในกีฬาที่ข้าพเจ้าควบคุม ทั้งรุ่น 14 ปี และ 12 ปี มีการแข่งในวันที่ 12 กรกฎาคม

  เขียน:  

ความเห็น (0)