อนุทิน 126808 - ภูสุภา

  ติดต่อ


olid 

adjective: Foul-smelling.

"Ducks' blood smells no less olid than pig's blood."


  เขียน:  

ความเห็น (0)