อนุทิน 126778 - ประธาน

ประธาน

จากการที่ได้อ่านในบันทึกของคุณครูท่านหนึ่ง จนถึงได้รับรู้จากสื่อถึงได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในวงการศึกษาของไทย โดยเฉพาะคุณครุผู้ต้องแบกรับภาระของเด็กที่เข้าสู่การศึกษาเบื่องต้น แล้วยังต้องเผชิญกับผู้บังคับบัญชาที่ลุแแก่อํานาจ ไม่เห็นผลที่เกิดกับเด็กในอนาคตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน น่าเหนื่อยใจแทนครู  ในภาพกว้างอนาคตของสังคมประเทศชาติจะเป็นเช่นใด?     ดังคําของพระพุทธองศ์ที่ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม?

     

เขียน 23 Jul 2013 @ 13:31 ()


ความเห็น (0)