อนุทิน 126615 - อรอุมา รัตนประเสริฐ

(คนเราเกิดมาครอบครัวต่างกัน เลือกเส้นทางชีวิตต่างกัน จงอย่าดูถูกคนเพราะความต่างกัน)

เขียน 19 Jul 2013 @ 01:29 ()


ความเห็น (0)