อนุทิน 126615 - อรอุมา รัตนประเสริฐ

  ติดต่อ

(คนเราเกิดมาครอบครัวต่างกัน เลือกเส้นทางชีวิตต่างกัน จงอย่าดูถูกคนเพราะความต่างกัน)

  เขียน:  

ความเห็น (0)