อนุทิน 126551 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

สำหรับสัปดาห์นี้ จะเป็นการเน้นในการทบทวนบทเรียน และการติวข้อสอบให้กับนักเรียน โดยมีแนวข้อสอบจากเครือข่ายของโรงเรียน ซึ่งเป็นการทบทวนบทเรียน ให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ก่อนที่จะสอบจริง และทั้งสัปดาห์ยังมีการตรวจหนังสือ ของนักเรียน เพื่อทำเป็นคะแนนเก็บและจะเรียกเก็บคะแนนนักเรียนจากการทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบในแต่ละเรื่องที่เรียนไป ส่วนในวันศุกร์ได้เข้าร่วมโครงการ ป้องกันอัคคีภัย โดยมีวิทยาการมาอบรมและสร้างสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้พร้อมชี้แนะแนวทางการหนีไฟ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง และยังเสริมความรู้ด้านการเกิดแผ่นดินไหว และบอกวิธีแนวทางแก้ไข การหลีกหนี ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากมาย

เขียน 17 Jul 2013 @ 16:55 ()


ความเห็น (0)