อนุทิน 126546 - ใบไม้

ใบไม้

วันนี้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินมาตรฐานแผนชุมชนระดับจังหวัด  ได้เห็นภาพของแผนชุมชนแล้ว อดที่จะคิดไม่ได้ว่า ถ้าหากชุมชนให้ความสำคัญกับการทำแผนชุมชนจริงๆ ก็คงจะดี   จะได้นำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนของตนเอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน  แผนชุมชนผ่านการรับรองมาตรฐาน  ตามตัวชี้วัด 100 % แต่ขาดการนำไปใช้ประโยชน์ก็สูญเปล่าจริงๆ

เขียน 17 Jul 2013 @ 16:06 ()


ความเห็น (0)