อนุทิน 126417 - นาตือเราะห์ วาหามะ

สัปดาห์ที่ 9 ระหว่าง วันที่  8 – 12  กรกฎาคม  2556


           ดิฉัน นางสาวนาตือเราะห์   วาหามะ  ครูฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   สำหรับสัปดาห์นี้งานในด้านการสอนเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 จบในหน่วยที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย เเละขึ้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เเล้ว คือเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยเเสงของพืช เเละจะทำการสอบในหน่วยที่ 1 ให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์ที่จะถึงนี้


 ส่วนงานในหน้าที่ครูที่รับรับมอบหมายในอาทิตย์นี้ คือ สอนแทนคุณครู ในรายวิชา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ซึ่งคุณครูท่านเดินทางไปอบรมในเรื่องด้านอนามัย ส่วนหน้าที่เดิม คือยืนเวร เเละเข้าเวรห้องพยาบาล เเละบรรณารักษ์ การรับเด็กนักเรียนตอนเช้า กิจกรรมหน้าเสาธง และ การควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4  ก็กระทำไปอย่างปกติเรียบร้อยดี

                                                                                           นาตือเราะห์  วาหามะ

เขียน 14 Jul 2013 @ 14:37 ()


ความเห็น (0)