อนุทิน 126171 - เกศินี ถิ่นพังงา

สัปดาห์ที่  24 มิถุนายน 2556

       สัปดาห์นี้จัดว่าทางโรงเรียนมีผู้อำนวยการเข้ามาบริหารอย่างเต็มตัว เช้าวันจันทร์วันแรกท่านผู้อำนวยการได้ขึ้นมาพูดหน้าเสาธงเพื่อเป็นการแนะนำตัวให้นักเรียน รวมถึงครูและบุคลากรทุกคนได้รู้จัก ท่านได้เล่าถึงประวัติท่านก่อนจะได้มาบริหารโรงเรียนแห่งนี้ เดิมทีท่านเป็นคนจังหวัดนราธิวาส  เกิดที่จังหวัดนราธิวาส เรียนที่นั่นได้ไม่นานท่านก็ย้ายมาเรียนที่พังงา และอยู่พังงา ก่อนหน้านี้ท่านเคยทำงานในหลายสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมายของอาชีพข้าราชการ จนได้มาเป็นผู้บริหารที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนคริทร์ ภูเก็ต ฯ แห่งนี้ ท่านกล่าวว่าท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสมเด็จย่า ซึ่งเป็นโรงเรียนในวัง และจัดว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนักเรียนถึง 2 พันกว่าคน และท่านได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของท่านและฝากไว้ด้วยคำว่า ยินดีทำงานร่วมกับครูและบุคลากรทุกคนด้วยความเต็มใจ    ดิฉันรู้สึกเคารพและนับถือท่าน โดยจะให้ท่านเป็นแบบอย่างในการทำงานของดิฉันต่อไป

เขียน 08 Jul 2013 @ 10:31 ()


ความเห็น (0)