อนุทิน 126159 - พรสุดา ทองปานดี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 8 วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 (โรงดาราสมุทร)

ในสัปดาห์นี้ยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของครูฝึกสอนตามปกติ มีการเข้าแทนคุณครูที่ไปราชการบ้าง ในเรื่องการใช้ชีวิตในโรงเรียนก็เป็นไปอย่างปกติ ในด้านการเรียนการสอนเป็นการเข้าเนื้อหาใหม่เเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ในเรื่องนี้จะเป็นการสอนแบบการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักเรียน เช่น การตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของต้อนไมยราบ นักเรียนหลายคนก็เคยได้เรียนรู้ประสบการณ์ และสามารถตอบคำถามได้ว่าต้อนไมยราบมีการตอบสนองคือ จะหุบเมื่อ้ราเอามือไปเขี่ย การเรียนการสอนในเรื่องนี้จึงสามารถทำให้นักเรียนแต่ละคนเข้าใจในเนื้อหาได้เป็นอย่างดี ส่วนในด้านกิจกรรมในวันศุกร์ก็มีการออกกำลังกายกันในคาบกิจกรรมมีการสอนภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งเป็นการสร้างความสนใจให้แก่นักเรียนเป็นจำนวนมาก 

เขียน 07 Jul 2013 @ 23:08 () แก้ไข 07 Jul 2013 @ 23:09, ()


ความเห็น (0)