อนุทิน 12599 - Ka-Poom

Ka-Poom

ความกลัว

ที่เรายังคงรู้สึกมีความกลัวอยู่นั้น นั่นน่ะเพราะเรายังยึดอยู่ในตัวตนเองอยู่ ดังนั้น การทำกิจใดใดก็ตามหากว่ายังมีความกลัว กังวล ประหม่า ไม่สบายใจ นั่นเพราะเราเล็งว่าผลลัพธ์จะออกมาเช่นไร ที่เราเล็งหรือเก็ง เหตุปัจจัยลึกๆ ที่ซ่อนอยู่ก็เนื่องมาจากสภาวะการมีอัตตานี่แหละ หากว่าละอัตตา หรืออัตตานี้เบาบางลงไปได้บ้าง ความกลัวจะน้อยลง จะทำกิจต่างๆ ด้วยใจที่เบิกบานโดยไม่กังวลผลลัพธ์จะออกมาเช่นไร แต่การทำกิจนั้นต้องอยู่ภายใต้ Karmic Laws ด้วย ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กฏที่เรียกว่า "อิทิปปัจจยตา" คือ

เมื่อสิ่งนี้ มี สิ่งนี้ ย่อมมี

เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

เมื่อสิ่งนี้ ไม่มี สิ่งนี้ ย่อมไม่มี

เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

  • ดังนั้นการทำกรรมดี หรือกรรมชั่วก็อยู่ภายใต้กฏอิทัปปัจจยตาด้วย แต่การแสดงกระทำนั้นก็ยังอยู่ภายใต้กฏแห่งกรรมอีกด้วยเช่นกัน
เขียน 22 Jun 2008 @ 13:20 () แก้ไข 22 Jun 2008 @ 13:21, ()


ความเห็น (0)