อนุทิน 125941 - นิตยา พฤคฌาญาน

สัปดาห์นี้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในโรงเรียนมากขึ้น ชีวิตการเป็นครูฝึกสอน ทุ่มเม ทุ่มเม และทุ่มเท สิ่งที่ต้องได้คือประสบการณ์ไม่ใช่เงินทอง การสอนคนให้เป็นคนยากแท้ การปรับตัวเริ่มดีขึ้น ไปเช้ากลับช้าเป็นเรื่องปกติที่ครูต้องทำ การดูแลเด็กแก้ไขปัญหาเด้กเป็นเรื่องที่ครูจต้องดำแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นแค่เรื่องเล็ก ๆ ในสายตาเราแต่สำหรับเด็กไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เขาย่อมต้องการคนที่ใส่ใจและคอยแก้ปัญหาให้ การรับฟังและแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรทำเพราะเด็กจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดเราฟังจิงๆ ส่วนการสอนสัปดาห์นี้มีแต่ทบทวนให้เด็กเพื่อรอให้เด็กได้เตรียมตัวสอบ การสอบวัดผลไม่ใช่แค่วัดความรู้เด็กแต่เป็นการวัดความรู้ความสามารถของครูด้วยว่าที่ครูถ่ายทอดไปเด็กเข้าใจหรือไม่ ครูบางคนเก่งมากแต่ไม่สามารถนำความรู้ที่ตัวเองรูมาถ่ายทอดให้คนอื่นได้ การเป็นครูนอกจากต้องเป็นผู้รู้แล้วต้องเป็นผู้ถ่ายทอดเป็นจึงจะเรียกว่าแม่พิมของชาติ เด็กบางคนเรียนพิเศษเพิ่มเติมแล้วมาเรียนกับครูซ้ำเขาจึงทำข้อสอบได้ แต่ในขณะที่เด็กบางคนรอเรียนจากครูในห้องอย่างเดียวไม่ว่าจะด้วยเหตุปัจจัยใด ดังนั้นครูคือผู้เดียวที่สามารถทำให้เด็กรู้ได้ ไม่ใช่รู้แค่ในหนังสือ ควรรู้มากกว่าหนังสือที่เด็กเรียนเพราะถ้ารู้เพียงในหนังสือไม่สามารถตอบคำถามจากสิ่งที่เด็กอยากรู้ได้ ไม่สามารถตอยข้อสงสัยหรือเพิ่มเติมความรู้ได้ คือคือใคร ใครคือครู แต่ปัจจุบันที่รู้คือเราคือครู ต้องหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลา

เขียน 01 Jul 2013 @ 23:40 ()


ความเห็น (0)