อนุทิน 125936 - ยูวารีเย๊าะ รือแม

สัปดาห์ที่ 6

       ในสัปดาห์นี้จะเป็นการสอบเก็บคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ เรื่องแรกที่จะจัดการเรียนการสอน คือ การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช

       การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช เป็นเรื่องแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ก็ยังไม่มีอะไรมาก ให้นักเรียนเข้าใจว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นอย่างไร และต่อด้วยโครงสร้างของดอก

       ในการสอบเก็บคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนสอบผ่าน ร้อยละ 99 แม้ว่าจะเล่นบ้าง ไม่ตั้งใจเรียนบ้าง ผู้สอนก็ดีใจมากแล้วที่นักเรียนเข้าใจและสามารถทำคะแนนได้ออกมาดี เพียงเท่านี้เองค่ะที่ผู้สอนต้องการ....^_^


เขียน 01 Jul 2013 @ 22:09 ()


ความเห็น (0)