อนุทิน 12591 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

สรุปสาระสำคัญของบทที่ 1-KM in Education

Knowledge for understanding -ความรู้ที่ช่วยให้เราเข้าใจและสามารถอธิบายในสิ่งที่เราไม่รู้ ความรู้นี้อาจพัฒนาไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ

แต่ Knowledge for action -ความรู้ที่สามารถนำไปใช้เพื่อการปรับปรุง พัฒนา หรือเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า,การบริการหรือองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจพื้นฐานที่สำคัญของ knowledge management ความรู้ลักษณะนี้เรียกอีกอย่างว่า "knowledge asset"

ต้องไปสืบค้นต่อว่าใน HE มี K for understanding และ k for action อะไรบ้าง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร คัดออกมาและทำตารางเปรียบเทียบด้วย

 

เขียน 22 Jun 2008 @ 11:25 () แก้ไข 22 Jun 2008 @ 12:29, ()


ความเห็น (0)