อนุทิน 125883 - วิไลวรรณ์ อุดมศรี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 7 วันที่ 30 มิถุนายน 2556 (โรงดาราสมุทรภูเก็ต)

           ในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนมีกิจกรรมเยอะแยะมากมาย  เดิรรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด อบรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันสุนทรภู่และการเลือกสภานักเรียน สนุกมากพร้อมได้สาระอีกด้วย

           ด้านการสอนสัปดาห์นี้เป็นการเริ่มเรียนหน่วยใหม่ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สัปดาห์นี้มีกิจกรรมให้นักเรียนสำรวจสิ่งมีชีวิตภายในโรงเรียนพร้อมการจดบันทึกและนำเสนอสิ่งที่สำรวจมาหน้าชั้นเรียนเพื่อดูความแตกต่างของแต่กลุ่ม

           วันศุกร์มีการอบรม Mas school. เป็นการคีย์ข้อมูลเกี่ยวกับ คะแนนเก็บ คะแนนสอบ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อรายวิชาและบันทึกการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความรายวิชาลงในระบบ Mas school.ข้อมูลที่จะคีย์ลงไปในระบบนี้ต้องเป็นคนเก็บรวบรวมข้อมูลต่อๆด้วยตนเอง


เขียน 30 Jun 2013 @ 19:21 ()


ความเห็น (0)