อนุทิน 125864 - nan

  ติดต่อ

ครอบครัวเป็นสังคมแรก   ที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดสภาพครอบครัวและการเลี้ยงดูจึงมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านความฉลาด ทางสติปัญญา  และความฉลาดทางอารมณ์  ของเด็กอย่างชัดเจน  ความสัมพันธ์  ภายในครอบครัวพฤติกรรมของ พ่อแมผู้ที่เลี้ยงดูหรือ คนรอบข้างลักษณะ และวิธีการอบรมเลี้ยงดูปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลได้ทั้งทางด้านบวก และลบ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)