อนุทิน 125864 - nan

nan

ครอบครัวเป็นสังคมแรก   ที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดสภาพครอบครัวและการเลี้ยงดูจึงมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านความฉลาด ทางสติปัญญา  และความฉลาดทางอารมณ์  ของเด็กอย่างชัดเจน  ความสัมพันธ์  ภายในครอบครัวพฤติกรรมของ พ่อแมผู้ที่เลี้ยงดูหรือ คนรอบข้างลักษณะ และวิธีการอบรมเลี้ยงดูปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลได้ทั้งทางด้านบวก และลบ

เขียน 30 Jun 2013 @ 13:08 () แก้ไข 30 Jun 2013 @ 13:09, ()


ความเห็น (0)