อนุทิน 125827 - นิตยา ข้าวงาม

สัปดาห์ที่  7 วันที่ 24-28 มิถุนายน 2556

 สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 7 ของการปฎิบัติหน้าที่ครูฝึกสอน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ในสัปดาห์วันอังคาร คือ วันที่ 25 มีการปิดรร. 1 วันเพราะครูต้องเข้าอบรม และมี กิจกรรมวิชาชุมนุมของนักเรียน ดิฉันรับผิดชอบชุมนุมวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวันสุนทรภู่ใน วันที่ 26 มิถุนายน ได้มีการประกวดบทกลอน การการกลอน และการแสดงละครหลายเรื่องด้วยกัน โดยนักเรียนชั้นป.5 และ ป.6 ซึ่งทุกกิจกรรมมีความ สนุกสนานเป็นการปลูกฝังความสามัคคี ในการทำงานร่วมกัน และดิฉันก็ได้รับมอบหมายในการดูแลนักเรียนยุวกาชาด ห้อง ป.3/1,ป. 3/2 ,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5 ในทุกๆวันศุกร์

สัปดาห์นี้เริ่มให้นักเรียนชั้นป.3/1 ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 3 คนต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ นักเรียนทำออกมาได้สวยงามมาก เพราะทุกคนทำอย่างเต็มความสามารถ สาเหตุที่ให้ประดิษฐ์ก็คือ เรียนเรื่องวัสดุรอบตัวเรา ดิฉันอยากให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จึงให้นักเรียนนำมาใช้ซ้ำอย่างคุ้มค่า เพราะสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนให้ทำ 1 ห้อง 1 ผลิตภัณฑ์ด้วย เลยให้นักเรียนนำมาบูรณาการกัน

ในสัปดาห์นี้เริ่มทำโครงการ ซึ่งยังต้องรอการอนุมัติจากรองผู้อำนวยการ ข่าวดีในสัปดาห์นี้ก็ คือ นักเรียนวงโยทวาทิศมีการพัฒนาฝีมือขึ้นมามากเลยทีเดียว 


เขียน 29 Jun 2013 @ 10:00 ()


ความเห็น (0)