อนุทิน 125716 - ภูสุภา

ทุกสิ่งเกิดมานั้น                    ดีหมด
ทุกข์สุขงามสวยสด               แจ่มแจ้ง
เงินทองชื่อเกียรติยศ             เวียนผ่าน (ตาม)กำหนด

รักเกลียดเหงาลาแล้ง           ล่วงพ้นสัจธรรม

เขียน 25 Jun 2013 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)