อนุทิน 125579 - หฤทัย เพ็งจำรัส

สำหรับสัปดาห์ที่ 5  ณ โรงเรียนดาราสมุทรสำหรับสัปดาห์นี้มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีสัปดาห์นี้ได้มีห้องพักเป็นของตนเองได้อยู่ร่วมกับคุณครูพี่เลี้ยงและคุณครูอีกหลายท่านสัปดาห์นี้ได้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีอีกสัปดาห์หนึ่งทุกวันเราจะต้องเข้าแถวหน้าเสาธง และตอนเที่ยงจะต้องมีการคุมนักเรียนรับประทานอาหารเที่ยงทุกวันควบคุมการทำความสะอาดของโต๊ะกินข้าว สำหรับเองการสอนสำหรับสัปดาห์นี้นักเรียนก็มีตั้งใจเรียนและไม่ตั้งใจไปพร้อมกันและได้สอนในเรื่องของสารเสพติดและขึ้นเรื่องระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ไปเพียงเล็กน้อย ในวันศุกร์จะมีกิจกรรมของทุกสัปดาหและสัปดาห์นี้ได้มีการหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ซึ่งทุกพรรคจะเน้นนันทนาการเพราะเด็กๆชอบนันทนาการมากกว่าวิชาการ

เขียน 22 Jun 2013 @ 22:56 ()


ความเห็น (0)