อนุทิน 125348 - noktalay

noktalay

  • วิชาการศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้วันนี้จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดประเด็น
  • เปิดคอมพิวเตอร์มีปัญหา หน้าจอไม่ขึ้น ครูต้องปรับแผนแบบกระทันคือ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยมีสมาชิก 4 คนให้เดินสำรวจรอบๆ บริเวณต่างในโรงเรียนที่อยากไป เช่น ร้านสหกรณ์(ร้านป้านา) สนามบาสฯ  ลานจอดรถ หลังจากนั้นให้นักเรียนเลือกประเด็นที่สนใจและอยากนำเสนอที่มาและความคิดเห็นต่อประเด็นนั่นๆ (ในช่วงที่นักเรียนใช้เวลานอกห้องเรียน ประมาณ 30 นาที ครูนกประสานเจ้าหน้าที่โสตฯ ให้มาช่วยแก้ปัญหา ซึ่งน้องก็มาในทันทีทำกให้แก้ไขได้ทันเวลา)
  • ช่วงเลือกประเด็นมีหลายกลุ่มมาปรึกษาประเด็นกับครูนก เช่น การร้องเพลงชาติไม่ดัง  ห้องน้ำส่งกลิ่นรุนแรง  การจัดมุมบรรยากาศที่ชั้น ๕ หน้าห้องน้ำ
  • ก่อนให้นักเรียนนำเสนอ ครูนกให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างวินัยของเด็กๆ ในโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่น พบว่าเด็กๆ สนใจมาก สุดท้ายเด็กๆ ปรบมือให้กับการชมครั้งนี้ แสดงว่าเด็กๆต้องประทับใจ

เขียน 18 Jun 2013 @ 21:28 ()


ความเห็น (0)