อนุทิน 125251 - เกศินี ถิ่นพังงา

สัปดาห์ที่ 10 มิถุนายน 2556

      สัปดาห์นี้จัดได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่ครูทุกคนรวมทั้งครูฝึกสอนอย่างดิฉันเกิดความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่อบรม สั่งสอนนักเรียน ซึ่งได้ชื่อว่า"ลูกศิษย์" ถึงแม้ดิฉันจะเข้ามาทำหน้าที่ครูได้ไม่นาน ดิฉันก็เกิดความรักและความผูกพันธ์กับลูกศิษย์ของดิฉันไม่น้อยกว่าครูท่านอื่นเลย ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ฯ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 13 ที่ผ่านมา ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระเดชพระคุณที่ครูมีต่อศิษย์ และถือเป็นโอกาสที่ดีที่ดิฉันและเพื่อนฝึกสอนได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูอันศักดิสิทธิ์ในวันนั้น หลังจากเสร็จพิธีไหว้ครู ในช่วงบ่ายทางโรงเรียนได้พานักเรียนช้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปทัศนศึกษาที่สวนพฤกศาสตร์แห่งชาติ ภูเก็ต ที่ตั้งอยู่ในตำบลฉลอง ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนัก ดิฉันมีหน้าที่สำคัญ คือ ไปดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนชั้น ม.3 ในระหว่างทัศนศึกษา จึงเป็นโอกาสดีที่ดิฉันได้ร่วมศึกษา ดูงานไปกับเด็กๆด้วย
สวนพฤกศาสตร์ เป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม เต็มไปด้วยพืชพรรณนานาชนิดให้ผู้ที่ไปได้ศึกษา เที่ยวชมธรรมชาติ ที่จัดจำลองไว้โดยจะมีการแบ่งสวนไว้เป็นโซน โดยแต่ละโซนจะมีลักษณะที่สวยงามแตกต่างกัน ในวันนั้นเด็กๆทุกคนดูมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้นมากมายทีเดียว

     

เขียน 17 Jun 2013 @ 10:47 ()


ความเห็น (0)