อนุทิน 125213 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

สัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2556

        ห้าสัปดาห์กับการเป็นนักศึกษาฝึกสอนที่โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สัปดาห์นี้ฝนตกชุกตลอดทั้งสัปดาห์

การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการสอนอยู่ตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ทำการสอนอย่างเต็มที่ เด็กๆๆก็น่ารัก กล้าแสดงออก

สัปดาห์นี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ขึ้นบทที่ 2 เรื่อง ชีวิตที่รอดมาได้ ซึ่งนักเรียนตั้งใจมากได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์

ที่มีอยู่ในปัจจุบันกับสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนในเรื่องหน้าที่และลักษณะของใบ

งานในหน้าที่ครูได้รับมอบหมายในสัปดาห์นี้ ให้ทำงานเกี่ยวกับการย้ายเข้า-ออก ของนักเรียน   และจัดบอร์ด

วันสุนทรภู่

เขียน 16 Jun 2013 @ 18:03 ()


ความเห็น (0)