อนุทิน 125023 - แม่พลอย

ในรถบนถนนในป่าเมือง

ยามเช้าอัดแอแลอื้ออึง

...

ฉันไม่ได้ยินเสียงใด

นอกจากเสียงของหัวใจ

ข้างในฉันเอง...

...

ริมทางข้างถนนในป่าเมือง

ยามเช้าครึ้มฝน

แสงแดดอุ่นมิอาจทอ

...

ใจฉันอุ่นด้วย...

สองตามองใบไม้ไหว

ไหวด้วยลมโชย...แผ่ว

...

เช้านี้...

ใจฉันอุ่นในความเงียบข้างใน

ข้างข้างริมถนนในป่าเมืองเขียน 12 Jun 2013 @ 09:00 ()


ความเห็น (0)