อนุทิน 124994 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

".. เป็นห่วงภาษาไทย.."

 ขาดสิ่งอื่นหมื่นแสนในแดนไตร

 หาเท่าไทยทั้งชาติขาดภาษา

 คงมีแต่มืดมนจนปัญญา

 เพราะเราไร้อักษรา มาเล่าเรียน


 จะอวดอ้างเอกลักษณ์อย่างไรได้

 ทว่าไร้อักษรามาขีดเขียน

 จะพูดจาปราศรัยไม่แนบเนียน

 ดูแปลกเพี้ยนลำบากมากถ้อยคำ


 อัศจรรย์บรรพชนคนสยาม

 พ่อขุนรามคำแหงทรงเลิศล้ำ

 "ลายสือไทย" ประดิษฐ์คิดค้นทำ

 เราจดจำ ร่ำเรียน เขียนต่อมา


 ดีที่เรามีภาษามาสื่อสาร

 สืบต่อมายาวนานผ่านปัญหา

 มีเปลี่ยนแปลงวิบัติวัฒนา

 แต่ก็ทรงคุณค่า ความเป็นไทย


 เห็นสมัยปัจจุบันทุกวันนี้

 ต่างก็มีภาษามาขานไข

 เป็นกระแสแฟชั่นกันหรือไร

 เด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ ชอบใช้กัน

 ๒๑.๓๙ น. : ๑๐ มิ.ย. ๕๖เขียน 11 Jun 2013 @ 15:58 ()


ความเห็น (1)

เห็นอาจารย์ฐปนีย์ นาครทรรพ ท่านเขียนไว้ ก็เลยลองเขียนตาม ตามแนวคิดของท่าน