อนุทิน 124936 - กาญจนา ชุมขวัญ

สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 3-7 มิถุนายน 2556

  นี่ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วที่เราออกไปปฏิบัติงานในหน้าที่ครู เวลาช่างผ่านไปเร็วมาก ในสัปดาห์นี้อะไรๆ ก็ลงตัวหมดแล้วเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพโรงเรียนและนักเรียนได้แล้ว ในการเป็นครูนั้นไม่ได้ยากกอย่างที่คิดไว้เมื่อในตอนแรกเลย แต่เราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็ก เข้าใจความต้องการของเด็ก บางครั้งในการจัดการเรียนการสอนเราอาจจะมีเรื่องเล่าที่เร้าความสนใจเด็กเข้ามาบ้าง หรือมีเพลงเข้ามาเสริมเพื่อไม่ให้นักเรียนของเราเครียดเกินไป ในสัปดาห์ได้สอนเรื่อง การจำแนกประเภทของพืช ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ดอกสมบูรณ์เพศ ดอกไม่สมบูรณ์เพศ ดอกครบส่วนและดอกไม่ครบส่วน ซึ่งทั้งสี่ประเภทนี้ นักเรียนยังเข้าใจผิดว่า ดอกไม่สมบูรณ์เพศ เป็นดอกที่ไม่มีกลับดอก ไม่มีกลับเลี้ยงมีเพียงแต่เกศรอย่างใดอย่างหนึ่ง และดอกสมบูรณ์เพศก็เหมือนกันนักเรียนเข้าใจว่ามีเพียงเกศรอย่างเดียวในดอกไม้ดอกนั้น  ซึ่งความเข้าใจผิดแบบนี้จะปล่อยไว้ไม่ได้เลย ต้องรีบอธิบายให้นักเรียนเข้าใจอย่างเร่งด่วน เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นตัวนักเรียนเองจะเข้าใจผิดอย่างนี้ไปตลอด ก็เลยยกตัวอย่างดอกไม้มาหลายๆชนิดแล้วอธิบาย ให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น พร้อมทั้งถามคำถามท้ายคาบ การจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย เด็กนักเรียนน่ารักมาก

  สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันนั้น คือวันพฤหัสบดี ก็เริ่มปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆได้แล้ว และรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง


เขียน 10 Jun 2013 @ 00:15 ()


ความเห็น (0)