อนุทิน 124879 - วิไลวรรณ์ อุดมศรี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 8 มิถุนายน 2556  โรงดาราสมุทรภูเก็ต

                  อาทิตย์ที่ผ่านมาทางโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตมีการประชุมผู้ปกครอง โดยมีกำหนดการ  คือ  วันจันทร์  ประชุมนักเรียนอนุบาล 1 และ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 วันอังคาร  ประชุมนักเรียนอนุบาล 2 และ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2  วันพุธ  ประชุมนักเรียนอนุบาล 3 และ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3  วันพฤหัสบดี ประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 และวันศุกร์  ประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1,2 และ 3  ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการให้คุมเด็กนักเรียนเนื่องจากในห้องเรียนครูประจำชั้นในแต่ละชั้นเรียนมีการพบปะผู้ปกครองและมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนและให้นักเรียนไปอยู่ในห้องประชุม  ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1,2และ3 ครูเปิดการ์ตูนให้นักเรียนดู ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4,5,6และนักเรียนชั้นมัธยม  ฝึกร้องเพลง  เกี่ยวกับวันครูเพื่อทำพิธีกรรมในวันครูที่จะถึงนี้  เมื่อฝึกร้องเพลงเสร็จครูก็เปิดการ์ตูนและภาพยนตร์ให้นักเรียนดู

                  ***เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในช่วงเวลา 12.00-13.00 น.  ทางโรงเรียนสอนดนตรี  (สยามกลการ  บิ๊กซี  ภูเก็ต)  มีการจัดกิจกรรมและบรรเลงเพลงให้นักเรียนได้รับชมกัน***

เขียน 08 Jun 2013 @ 23:11 ()


ความเห็น (0)