อนุทิน 124845 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..


มีน้อยสอนน้อย ห้องนี้มี ๗ คน อีกสองคนไม่ได้มา คนหนึ่งไม่สบาย คนหนึ่งพาแม่ไปหาหมอ.  พบปะกันในวิชาภาษาไทยและพระพุทธฯ

เขียน 07 Jun 2013 @ 21:41 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

  • มีน้อยสอนน้อยมีคุณภาพ และมีความสุขดีนะคะ  โยมครูไปช่วยสอนนักเรียนโรงเรียนวัด (ภาคค่ำ) มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มี ๗ คน มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี ๖ คน
  • ต่างจากการเป็นครูโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด บางห้องมีถึง ๕๕ คน ความสุขจากการสอนต่างกันมากค่ะ