อนุทิน 124722 - แสวง แสงดาวเหนือ

ไม่รู้หรอกว่ามันก่อตัวมาแต่เมื่อไหร่ แต่วันนี้มันปรากฏชัดจนมองเห็นแล้วในใจว่า ความขัดแย้งใตตัวตนและจิตใจของเราเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ความจริงก็คือเราจะรักษาระเบียบโดยย่ำยีศักดิ์ศรีมนุษย์ หรือเราจะเทอดศักดิ์ศรีมนุษย์จนสังคมไร้ระเบียบ ทำอย่างไรให้สังคมมีระเบียบบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ หรือเราจะให้มนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีมาช่วยกันสร้างความผาสุกให้กับผุ้คนและธรรมชาติแวดล้อมบนพื้นโลก 

นี่แค่ตัวอย่างยังมีสิ่งต่าง ๆ อีกมากมายที่เราขัดแย้งอยู่ภายใน 

เขียน 05 Jun 2013 @ 01:28 ()


ความเห็น (0)