อนุทิน 124617 - kru-ampmee

kru-ampmee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันงดสูบบุหรี่โลก(http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9">อังกฤษ:World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่http://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1">31 พฤษภาคมของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1988">ค.ศ. 1988โดยhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81">องค์การอนามัยโลกเพื่อให้เห็นอันตรายของhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88">บุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

                        

เขียน 02 Jun 2013 @ 17:39 ()


ความเห็น (0)