อนุทิน 124579 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

ทุกวันมีเรื่องที่จะต้องเผชิญมากมาย หากไม่มีสติสมาธิ ก็ยากจะรับมือกับเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างราบรื่น ดีเรียบร้อย บางทีก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ก็ได้อาศัยสติสมาธินี้แลเป็นที่พึ่ง ที่ท่านว่า กมฺมนีโย ควรแก่การงาน ก็คงจะอย่างนี้นั่นเอง การทำสมาธิแม้จะไม่ได้รับผลเบื้องสูง อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนทางจิต สงบสติอารมณ์ความฟุ้งซ่านรำคาญใจ หากมีเวลาทุกวันก็ควรทำ ทำได้ทุกที่ ทุกอิริยาบถ 

เขียน 01 Jun 2013 @ 19:40 ()


ความเห็น (0)