อนุทิน 124522 - ประนอม แขวงแข่งขัน

แม่น้ำ ลำคลอง

 แม่น้ำ เป็นทางน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่   เป็นคำศัพท์ทั่วไปที่ในทางวิทยาศาสตร์หมายถึงกระแสน้ำตามธรรมชาติทั้งหลาย   รวมทั้งกระแสน้ำขนาดเล็ก เช่น ลำธาร คลอง เป็นต้น

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายของ ไว้ว่า "ลำน้ำใหญซึ่งเป็นที่รวมของลำธารทั้งปวง" ส่วน คลอง คือ "ทางน้ำหรือลำน้ำที่เกิดขึ้นเองหรือขุดเชื่อมกับแม่น้ำหรือทะเล"


เขียน 01 Jun 2013 @ 10:21 ()


ความเห็น (1)

พาไปเที่ยวหน่อยครับพี่