อนุทิน 124466 - วัชราพร วงมู้ดา

 

สัปดาห์ที่ 3 ดิฉัน นางสาววัชร่าพร วงมู้ดาได้สอนโรงเรียนบ้านพารา ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 3 ตอนเช้า
ยืนรับนักเรียนหน้าโรงเรียนทุกวัน ดิฉันและนักเรียน ได้ลงเขตพื้นที่ทำความสะอาดทุกอย่างก่อนเข้าแถวและคุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติทุกวันและส่งนักเรียนกลับบ้านทุกตอนเย็น

สัปดาห์ที่ 3 สำหรับการสอน ดิฉันมีการเตรียมการสอน ซึ่งก่อนจะถึงเวลาสอนก็จะบททวนบทเรียนและจะมีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทดลองในบางสอนในเนื้อหาที่จะสอนดิฉันสอนให้นักเรียนให้สังเกต ตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบแล้วจดบันทึกซึ่งดิให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองจริงให้มีส่วนร่วมในการทดลองทุกคน ดิฉันสอนนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 5 6 จะมีเรื่องของการคุยในชั้นเรียนเพราะเป็นเด็กนักเรียนเป็นเด็กเล็กๆและส่งเสียงดังจึงทำให้ดิฉันได้นึกถึงตอนที่ดิฉันเป็นเด็กและเวลาครูสอนก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นจะต้องสร้างจุดสนใจและหาสื่อการสื่อที่นักเรียนสนใจเพิ่มมากขึ้นให้แต่นักเรียนและอีกปัญหาที่พบกระบวนการเรียนรู้เป็นรายกลุ่ม ส่วนใหญ่นักเรียนผู้หญิงจะไม่ชอบเข้ากลุ่มกับนักเรียนผู้ชายเพราะผู้ชายขี้เกียจทำงาน คุยกันเสียงดัง ซึ่งนี้ก็เป็นอีกปัญหาที่สุดของการสอนนั้นก็คือการให้นักเรียนจัดกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกันและได้ปรึกษากันแต่ไม่เป็นไปตามที่หวังวุ่นวายมากกับการจับกลุ่ม กว่าจะได้ก็เสียเวลาไปมากฉะนั้นดิฉันต้องหาวิธีการใหม่สำหรับกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มและดิฉันจะต้องหาวิธีการใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเป็นรายกลุ่มเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายและเสียเวลา ในการสอนและอีกปัญหาการส่งงานไม่ตรงเวลา บางครั้งให้ทำงานก็ทำไม่เสร็จในคาบเรียน เลยต้องเอาคะแนนมาอ้าง เพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนส่งงานให้ทันในเวลา

นางสาว วัชราพร วงมู้ดา ว.52 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(โรงเรียนบ้านพารา)


เขียน 31 May 2013 @ 10:47 ()


ความเห็น (1)

เริ่มแรกก็จะวุ่นวายหน่อยครับ ต่อไปนร.และคุณครูรู้ใจกันแล้วก็จะคล่องครับ