อนุทิน 124357 - ลภัสรดา โสดา

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 

ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวลภัสรดา  โสดา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร

เป็นการมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นสัปดาห์ที่สามแต่เป็นการสอนจริงในสัปดาห์ที่สอง การสอนเป็นไปได้ด้วยดี มีการพัฒนาบุคลิกภาพมากกว่าสัปดาห์ที่แล้ว ครูพี่เลี้ยงคอยแนะนำในเรื่องต่างๆเป็นอย่างดี นักเรียนให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น จึงเริ่มรู้สึกสนุกในการสอน

เขียน 27 May 2013 @ 22:25 ()


ความเห็น (0)