อนุทิน 124335 - นาง รัชนี สุวรรณนันท์

วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๖  ประชุมคุณครูในโครงการ gifted ภาษา ประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากดร.ฤทธิไกร จากมมส. และคณะครูเพื่อศิษย์อีสาน จ.มหาสารคามมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอบคุณทุกท่านมาก

เขียน 27 May 2013 @ 07:26 ()


ความเห็น (0)